Stejně jako v loňském roce, v tento adventní čas, měli zaměstnanci závodů ve Bzenci a v Uherském Hradišti možnost zapojit se do charitativní sbírky Vánoční hvězda, která pomáhá dětem již 23 let.
Tuto charitativní sbírku každoročně organizuje Šance Olomouc o.p.s. pro hemato-onkologické pacienty Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Motto sbírky: „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“

Vánoční hvězda je květina, která se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.

Celkem jsme společně zakoupili 238 kusů květin v hodnotě 23800,-Kč. Touto částkou jsme přispěli zejména na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandardního vybavení a zdravotnických potřeb, na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě.
Všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili, patří velký dík!