Dne 19.července 2019 předali zástupci naší společnosti Ing. Markéta Ševčíková a Ing. Pavel Dvouletý řediteli Uherskohradišťské nemocnice a.s. MUDr. Petru Sládkovi šek v hodnotě $5,000. Uherskohradišťská nemocnice a.s. tuto částku použije v rámci projektu Rok ženy, a to zejména pro osvětu laické veřejnosti v prevenci nádorových onemocnění nebo přednášky pro mladistvé, věnující se sexuální výchově a prevenci sexuálně přenosných nemocí.