blog-img
Uherské Hradiště

Dne 26. listopadu 2018 navštívili náš závod žáci „Základní školy a mateřské školy Uherské Hradiště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“. Sedm chlapců mělo možnost prohlédnout si výrobu na divizi TPC Power, kterou je provedla mistrová paní Lenka Krúpová. Ta výklad pojala tak, aby žáky zaujala, o čemž svědčilo spoustu otázek v průběhu celé exkurze. Ve spolupráci se školou jsme tak přispěli k obohacení výuky a nevšednímu zážitku žáků této speciální školy.