Společnost AVX Lanškroun obdržela cenu "Elektra 2005" za OxiCap® kondenzátor jako součástka roku, první nový kondenzátor s dielektrikem za 40 let. Porota se k tomuto výrobku vyjádřila, i vzhledem k příkladu úspěšného řešení specifických problémů v oblasti životního prostředí v rámci průmyslu, bez kompromisů.

Zařízení splnilo inovativní design, dobu s uvedením na trh, splnění požadavků zákazníků a obecná kritéria komerčního úspěchu.

Elektra award” je každoroční cena udělována nezávislou porotou Evropského Elektronického Průmyslu, která hodnotí úspěchy jednotlivců i firem.