Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí Projekt Senior doprava ČČK, který společnost AVX Lanškroun dlouhodobě podporuje se specializuje na zkvalitnění života v oblasti dopravní dostupnosti a to především u osob, které jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztráty některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálně znevýhodňujícího prostředí. Jedná se především o seniory a děti s mentálním a kombinovaný postižením. Doprava napomáhá prožít seniorům život, na který byli doposud zvyklí. Jedná se především o jejich samostatnost. Pravidelně je realizována i doprava dětí s mentálním a kombinovaným postižením do Speciální školy v Lanškrouně. Doprava je vzhledem ke zdravotnímu stavu žáků a sociálním možnostem jejich rodin nezbytná. Bez zabezpečené dopravy by se děti nemohly vzdělávat a zůstávaly by v naprosté izolaci od okolního prostředí. Děti tak mají možnost navštěvovat školu, kde se učí základům sebeobsluhy, rozvoji motoriky a alternativní komunikace. Tento projekt může být realizován i díky naší dlouhodobé podpoře a náklonnosti.