Firma AVX Czech Republic s. r. o. nabídla Gymnáziu Lanškroun v rámci deklarace o podpoře lanškrounského školství poskytnutí materiálního vybavení pro lepší propojení výuky přírodovědných předmětů s praxí.
Slavnostní předávání sponzorského daru proběhlo v pátek 29. září 2017 za účasti zástupců firmy AVX a školy. Přímo do rukou žáků školy doputovala velká sada měřicích systémů a senzorů Vernier, kterou budou využívat zejména v laboratorních pracích z chemie, ale také z fyziky či biologie.