S rostoucím počtem případů vážných onemocnění se stále více zajímáme o zdraví našich zaměstnanců a jejich spokojenost na pracovišti. Rozhodli jsme se proto uspořádat seminář na téma „Prevence rakoviny prsu a varlat“, čímž jsme navázali na úspěšné předchozí dva ročníky, kdy jsme se zaměřili na pohybový aparát, zdravou výživu a nemoci plynoucí ze špatného stravování. Součástí předchozího ročníku byla i ochutnávka zdravých pomazánek na celozrnném pečivu, čímž jsme zaměstnancům ukázali, že je možné se stravovat zároveň chutně a zdravě.

Dne 28. 11. 2019 k nám do společnosti AVX v závodě v Uherském Hradišti přijaly pozvání výborné lékařky Uherskohradišťské nemocnice z oddělení urologie a gynekologie, které jsou specialistkami na prevenci rakoviny prsu a varlat a provedly osvětu mezi našimi zaměstnanci. Ti si mohli pod odborným dohledem reálně vyzkoušet samovyšetření prsu a varlat na připravených modelech.

Zpočátku se zaměstnanci ostýchali, ale nakonec zhodnotili tuto akci jako velmi úspěšnou. Seminář byl zakončen mnoha dotazy ze strany zaměstnanců, které byly zkušenými lékařkami plně zodpovězeny.