16.1.2018 společnost AVX Lanškroun věnovala Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Lanškroun šek ve výši 125 tisíc Kč na vybavení technických oborů.
Tento dar využila škola na nákup tabletů Tec2Screen.