Ve čtvrtek 8. března 2018 se na akademické půdě Univerzity Pardubice setkali děkan fakulty chemicko-technologické Petr Kalenda, ředitel společnosti AVX Czech Republic s. r. o. Hynek Stejskal a děkan římskokatolické farnosti v Lanškrouně Zbigniew Czendlik. Diskutovali o dvou pojmech, které jsou pro někoho naprosto neslučitelné, druzí naopak vnímají jejich provázanost – o vědě a víře.