Dne 15.9.2018 od 10:00 do 16:00hod. proběhl v závodě ve Bzenci Den otevřených dveří.

Cílem této akce bylo ukázat náš závod ve Bzenci široké veřejnosti včetně rodin a přátel našich zaměstnanců. Zároveň jsme chtěli podpořit zájem případných uchazečů o práci.

Co jsme si pro návštěvníky připravili?
- odborně komentované prohlídky výrobních prostor
- pestrý doprovodný program pro děti, včetně živé hudby, soutěží a her, který si pro naše nejmenší návštěvníky připravila agentura CHABI
- bohaté občerstvení

Zájemci měli příležitost dotázat se na aktuální volné pracovní pozice a v případě zájmu se ihned přihlásit do výběrového řízení. Také studenti se mohli informovat o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění u nás.

Tento Den otevřených dveří byl skvělou příležitostí k nakouknutí do zákulisí provozu, děti si užily na skákacím hradu, malovaly obrázky, soutěžily a zpívaly za krásného slunečného počasí.

Děti, které nám během akce namalovaly obrázky, byly odměněny a vybraná výtvarná díla byla použita k výzdobě firemních prostor.
Návštěvnost překročila 750 osob a dle ohlasů se nám Den otevřených dveří vydařil a návštěvníci odcházeli spokojeni.