Závod KYOCERA AVX v Lanškrouně

Společnost KYOCERA AVX otevřela své vzdělávací centrum v říjnu roku 2018 s cílem podpořit střední technické vzdělávání v Pardubickém kraji a pomoci středním odborným školám a učilištím s výukou odborných předmětů.

Studenti a žáci studijních programů elektrikář, seřizovač, elektrotechnik, mechanik elektrotechnik apod. mají možnost si ve vzdělávacím centru ověřit své teoretické znalosti a získat praktické zkušenosti na výrobních strojích, které jsou zde umístěny pouze pro jejich potřeby.

Prostor vzdělávacího centra (324 m²) je rozdělen do několika částí:

  • Posluchárna - která je vybavena mimo jiné počítačem pro potřeby lektora, projektorem s projekčním plátnem a bílou magnetickou tabulí
  • Dílenské pracoviště - kde jsou umístěny stroje (např. lisy Haberer, Seiken a další), basy s nářadím, ponk a pojízdná magnetická tabule
  • Šatna - s věšáky a lavičkami

Zatímco v posluchárně se studenti a žáci seznamují např. s pracovními postupy a předpisy, na strojích se naučí jejich obsluhu, údržbu, při demontáži a znovu sestavení strojů poznají elektrické i mechanické části stroje.

V centru jsou také umístěny informační tabule, které jim přiblíží celý proces výroby kondenzátorů.

Největším bonusem pro studenty a žáky však je, že pod vedením svého učitele a odborníka KYOCERA AVX získají praktické zkušenosti, základní pracovní návyky, naučí se vykonávat konkrétní pracovní činnosti a zbaví se případného strachu ze samotného kontaktu se stroji.

Tyto zkušenosti pak mohou uplatnit nejen při následném odborném výcviku přímo ve výrobě naší společnosti pod vedením instruktora.


Potřebujete zajistit výuku odborných předmětů?

V případě zájmu o zajištění výuky kontaktujte prosím Jan Kostelecký vedoucí útvaru vzdělávání a rozvoje
tel. 465 358 132
email: jan.kostelecky@kyocera-avx.com