Zaměstnanci závodu v Uherském Hradišti se v letošním roce zapojili do projektu s názvem „Vánoční hvězda“.

Tento projekt je nadějí pro všechny děti, které vzdorují krevnímu a onkologickému onemocnění se závažnou prognózou. Společným úsilím lékařů, sester, psychologů a i díky tomuto projektu se ve více než 90% vracejí děti po vítězné bitvě z nemocnice zpátky domů.

Do projektu se v našem závodě zapojilo 120 zaměstnanců, kteří si zakoupili vánoční hvězdu a přispěli tak částkou celkem 12.000 Kč.

Jsme rádi, že jsme tímto gestem mohli podpořit nemocné děti z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci.