Závod KYOCERA AVX v Uherském Hradišti

Historie Společnosti KYOCERA AVX v Uherském Hradišti sahá do roku 1996, kdy v areálu MESITU v budově M3 vznikla první dílna na sváření anod. Prakticky současně však přišla do stejné budovy keramická divize MLC a vzápětí divize ELCO.

Současná podoba KYOCERA AVX v Uherském Hradišti zahrnuje dva závody SADY a MESIT, čtyři výrobní divize – MLC, NLR, Power, Thin Film, nezbytnou zákaznickou podporu, sales & marketing a také administrativu. Zajímavostí a zároveň podnikatelskou výhodou je velká diverzifikace divizí, neboť MLC spolupracuje se závodem v Severním Irsku v Coleraine, NLR a Power se závodem ve Francii v historickém městě Dijon a divizí Thin Film s pobočkou v Izraeli a to přímo v hlavním městě Jeruzalém. V obou uherskohradišťských závodech je výroba zaměřena na pasivní elektronické součástky a to především na keramické, výkonové a speciální kondenzátory.


Produkty KYOCERA AVX z Uherského Hradiště je možné vidět v mnoha oborech a oblastech lidské činnosti.


Naleznete je nejen ve spotřební elektronice, jako jsou mobilní telefony, tablety a počítače, ale především v automobilové dopravě a ve zdravotnictví. Nejnovější a zároveň dynamicky se rozvíjející částí závodu Sady je divize Power. Tato divize stojí v popředí zájmu projektů využívajících sílu alternativních zdrojů energie, jako jsou větrné či sluneční elektrárny, dále projektů výroby hybridních a elektrických automobilů a motocyklů. Ve veřejné dopravě se Power kondenzátory uplatňují v tramvajích a vysokorychlostních vlacích.

K našim zákazníkům řadíme nejen takové světoznámé společnosti jako je Continental, Bosch, Zollner, Alstom, Delphi, General Motors, ale i mnoho velkých distributorů a menších výrobců.V rámci podpory regionu uherskohradišťská firma KYOCERA AVX spolupracuje s místní nemocnicí, podporuje sociální služby a domovy pro seniory. Pro své zaměstnance organizuje řadu mimopracovních aktivit, jako jsou sportovní události, aktivní odpočinek na plaveckém bazénu či zimním stadionu, nebo přednášky specialistů z místní nemocnice na aktuální témata.